Verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens

Het bezoeken en gebruiken van deze site kan anoniem. Om u gepersonaliseerde diensten te kunnen bieden, kunnen wij u echter om bepaalde gegevens vragen. Deze kunnen worden gebruikt om te reageren op uw contactverzoeken, om u nieuwsbrieven te sturen of om u te informeren over de publicatie van actualiteiten.

Door deze gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat deze door onze diensten worden verwerkt, voor de doeleinden die op elk van onze verzamelformulieren zijn vermeld. Er zal geen ander gebruik van uw gegevens plaatsvinden zonder uw voorafgaande toestemming.

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken, maar mag niet langer duren dan twee jaar. Indien dit contactverzoek echter leidt tot een langdurige verbintenis, kunnen uw gegevens bewaard worden voor de duur van het commerciële en technische contract.

 

Toegang tot uw gegevens

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u de mogelijkheid om uw recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben uit te oefenen, zodat u deze kunt corrigeren of verwijderen, door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, per telefoon of per post.
Elk verzoek moet vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs.
Wij verbinden ons ertoe om binnen een redelijke termijn van maximaal één maand op uw verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering te reageren.

Abonnementen op nieuwsbrieven kunnen worden opgezegd door op de knop ‘Afmelden’ te klikken onderaan de ontvangen e-mails.

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Al onze gegevens worden in Europa opgeslagen door dienstverleners die voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsbeleid. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, zijn al onze verbindingen gecodeerd.

De toegang tot deze gegevens is beperkt tot degenen die uw verzoek verwerken. Er wordt geen informatie doorgegeven aan sites van derden.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan op elk moment worden gewijzigd of aangevuld om te voldoen aan wetgevende, regelgevende of technologische ontwikkelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.